Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne

Zajęcia pozalekcyjne

KOŁA ZAINTERESOWAŃ              WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE

          

 RODZAJ ZAJĘĆ  TERMIN REALIZACJI  UCZESTNICY  PROWADZĄCY
    
ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

 Programowanie
 
piątek 13.35 - 14.20
 kl. IV-VI  Barbara Ukleja
 
Szkolny Klub Sportowy
 
czwartek 13.35 - 14.20
 kl. IV-VI  Sławomir Kolański
Zajęcia wokalne  
czwartek 14.25 - 15.10
kl. VII  Paweł Lemiesiewicz
 
"Matematyka na wesoło 2"
 
środa 12.45 - 13.30
 kl. II  Elżbieta Andruszewska
Eksperymentarium  
piątek 13.35 - 14.20
 kl. IV-VI Katarzyna Nowakowska
  
  WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE: wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja

Zajęcia wyrównawcze
poniedziałek  12.45 - 13.30 kl. I Iwona Marciniak
Zajęcia wyrównawcze z matematyki  
wtorek 12.45 - 13.30
 kl. III  Aleksandra Pieśkiewicz
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
środa 12.45 - 13.30
 
kl. I-III   Elżbieta Andruszewska
Zajęcia wyrównawcze z matematyki  
czwartek 12.45 - 13.30
 kl. IV  Dorota Kowalczyk
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
piątek 13.35 - 14.20
 
kl. IV   Joanna Jandy
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 poniedziałek 14.25 - 15.10
 kl. IV Joanna Szczupakiewicz
Zajęcia wyrównawcze z matematyki  
poniedziałek 13.35 - 14.20
 kl. V i VI  Dorota Kowlaczyk
Zajęcia wyrównawcze z matematyki  
czwartek 14.25 - 15.10
 kl. VII  Dorota Kowlaczyk
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 środa 14.25 - 15.10
 kl. VII  Joanna Szczupakiewicz
Zajęcia logopedyczne  
wtorek 12.30 - 13.30
piątek 11.00 - 12.00

 kl. 0-III Anna Kozak
Zajęcia socjoterapeutyczne  
środa 13.35 - 14.20
 kl. I-VI  Anna Czerniak