Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne

" Serca, gdy się cieszą,
  stoją otworem"

                                                                                                                                                                Przysłowie łacińskie

                

    

Szkoła Podstawowa w Zamęcinie jest miejscem otwartych spotkań, partnerstwa i dialogu pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. Misja naszej szkoły zamyka się w słowach naszego wybitnego rodaka Jana Pawła II:

„Szkoła mocą swego posłannictwa kształtuje władze umysłowe, rozwija zdolności wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenia, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się, stwarzając przyjazne współżycie wśród wychowanków różniących się charakterem, czy pochodzeniem.”

Podążając za tymi słowami pragniemy, by nasi wychowankowie żyli w pełnej harmonii z naturą, szanowali godność innych ludzi, dbali o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, byli tolerancyjni, szanowali tradycję i dobra narodowe, kochali swą mała ojczyznę - Ziemię Choszczeńską.

Dyrektor szkoły Danuta Stróżyńska-Gryćko