Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z dorobku zawodowego  naszych nauczycieli. Mamy nadzieję, że zamieszczone tu materiały wzbogacą  Państwa warsztat pracy lub staną się źródłem nowych inspiracji.

 !!Plik z wybranymi materiałami jest dostępny po kliknięciu książki!!

 • Scenariusz zajęć z edukacji regionalnej dla klas II-III  Iwona Marciniak, Elżbieta Andruszewska

 • Scenariusz festynu integracyjnego "Śmiech to zdrowie" Elżbieta Andruszewska

 • Regulamin konkursu cichego czytania ze zrozumieniem klas 0-III Elżbieta Andruszewska

 • Karty półrocznych ocen opisowych uczniów klas I-III Elżbieta Andruszewska

 • Savoir-vivre czyli ABC dobrego wychowania - scenariusz   Elżbieta Andruszewska

 • Savoir-vivre czyli ABC dobrego wychowania - prezentacja  Elżbieta Andruszewska

 • Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie i Ruchu Drogowym   - regulamin i zagadnienia -
  Iwona Marciniak , Elżbieta Andruszewska

 • Berlin - stolica Niemiec - prezentacja multimedialna Elżbieta Andruszewska

 • Święta noc - scenariusz jasełek Iwona Marciniak, Joanna Szczupakiewicz

 • Kwiaty dla Mamy - scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki Elżbieta Andruszewska

 • Model absolwenta klasy III Elżbieta Andruszewska

 • Ankiety skierowane do rodziców uczniów klasy I Elżbieta Andruszewska

 • Jasełka   Elżbieta Pyrzyńska

 • Dzień Papieski   Elżbieta Pyrzyńska

 • "Jan Paweł II - obrońca godności człowieka"   Elżbieta Pyrzyńska

 • Z narodzenia Pana Jezusa- scenariusz jasełek Iwona Marciniak, Joanna Szczupakiewicz

 • Nauczycie i rodzic - partnerzy w edukacji dziecka- plan    szkoleniowej  rady   pedagogicznej Iwona Marciniak, Elżbieta Andruszewska

 • Ewaluacja - pomoc, czy kolejny kłopot - refleksje nauczycieli  Iwona Marciniak, Elżbieta Andruszewska