SPZsp
                                            
                                           
Witamy na naszej stronie!                    
    

                                                     
     SZKOŁA PODSTAWOWA w ZAMĘCINIE
                                  SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
   


Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne

Hymn
Szkoły Podstawowej w Zamęcinie

 

                                                              Zaśpiewajmy w Zamęcinie pieśń o szkole,

                                                             która uczy, czego w życiu nam potrzeba,

                                                              jak kształtować mamy serca i umysły

                                                             i jak kochać drugiego człowieka.

 

                                                                      Przyjaźnią wszyscy tutaj zaszczepieni,

                                                                      realizujmy jeden wspólny cel.

                                                                      Niech w dorosłe życie nas wprowadza

                                                                      szkoła, w której uczymy się.

 

                                                             W „zdrowej” szkole poznajemy ideały

                                                             uczciwości i szacunku do człowieka,

                                                             do natury i dziedzictwa naszych przodków

                                                             i do tego, co w duszy nam śpiewa.

 

                                    Słowa:  Justyna Tryścień

                                                                     Elżbieta Andruszewska

                                                       Muzyka: Zbigniew Ałładowicz