SPZsp
                                            
                                           
Witamy na naszej stronie!                    
    

                                                     
     SZKOŁA PODSTAWOWA w ZAMĘCINIE
                                   SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
   


 

Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne

 

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAMĘCINIE

„Służ innym ludziom jak najlepiej potrafisz.
Zasada powracającego dobra dotyczy przede wszystkim ludzi, ciebie przede wszystkim.”

         Taki cel przyświecał osadnikom, aby 1 października 1945 roku zorganizować naukę w zrujnowanym działaniami wojennymi budynku, w którym brakowało okien, podłogi, sprzętu szkolnego.

Dzięki miejscowej ludności 15 października rozpoczęto już normalną pracę szkolną. Pierwszym kierownikiem szkoły została repatriantka- pani Adela Glebow, pod opieką której znalazło się 61 uczniów.

Równocześnie rozpoczyna swą działalność Amatorskie Kółko Teatralne, które poprzez szereg występów integruje lokalną społeczność.

 Już w styczniu 1946 roku ze względu na wzrost liczby uczniów do 82 przyjęta została druga nauczycielka, pani Czesława Biedunkiewicz.

W miarę wzrostu liczby uczniów, przybywało pedagogów.

Dzieci uczyły się w dwóch budynkach oddalonych od siebie o 200metrów. Uroczystości natomiast odbywały się początkowo w sali pana Kowalczyka, potem w świetlicy gromadzkiej.

         W  roku szkolnym 1956/57 uczyło się 200 uczniów; wtedy to powstał plan budowy nowego budynku szkolnego.

         W 1958 roku nowym kierownikiem szkoły został pan Marceli Tetkowski, który pracował na tym stanowisku siedem lat.

         W roku następnym powstaje pomysł budowy szkoły-

„Pomnika Tysiąclecia.”Cała lokalna społeczność zobowiązuje się płacić miesięczne składki na budowę nowego obiektu.

         Otwarcie szkoły, w której obecnie się znajdujemy, odbyło się 3 czerwca 1962r., a w nowym roku szkolnym kierowanie szkołą na 10 lat objął pan Józef Chrobrowski.

Naukę rozpoczęło trzystu jeden  uczniów i ośmioro nauczycieli.

Placówka została wyposażona w nowoczesny, jak na owe lata , sprzęt: telewizor, magnetofon, 2 mikroskopy, telefon,  maszynę do pisania i inne pomoce naukowe.

         W kolejnych latach zmieniali się uczniowie, kadra pedagogiczna i dyrektorzy; między innymi pełnili tę funkcję pani Maria Żaczek, pan Bolesław Kibała. Najdłużej na tym stanowisku pracował pan Jarosław Ochrem, kierując szkołą szesnaście lat. Po nim czternastoletni okres sprawowania tej funkcji przejął pan Józef Staruch.

         Od 2004 roku dyrektorem jest pani Danuta Stróżyńska- Gryćko, wypełniając tę trudną misję.

W przeciągu kilku ostatnich lat dokonały się znaczące zmiany w wyglądzie naszej szkoły: wymieniono dach i okna z jednej strony, wyremontowano elewację, ciągi komunikacyjne, łazienki, szatnię, kotły grzewcze. Dzisiaj możemy poszczycić się pięknym wnętrzem budynku,  nowoczesnym wyposażeniem w pomoce naukowe, pracownię komputerową i łączem internetowym.

         Obecnie uczy się stu trzydziestu czterech uczniów w siedmiu oddziałach, pracuje trzynaścioro nauczycieli i pięcioro osób administracji i obsługi

W przeciągu 60 lat istnienia szkoły zmieniali się uczniowie, nauczyciele, ale tradycyjnie obchodzono uroczyście święta i rocznice. Uczniowie brali udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, rozsławiając imię naszej szkoły w regionie. Wielu z nich kontynuowało w dorosłym życiu z powodzeniem zaszczepione w szkole pasje i zainteresowania.

Szkoła była miejscem, o którym jedna z absolwentek rocznika 1976 napisała:

 „Ta szkoła nauczyła mnie patrzeć na świat oczami dorosłego człowieka.”

          Tekst na podstawie kronik szkolnych opracowała mgr Joanna Szczupakiewicz