Strona główna            Organizacja pracy                Imprezy szkolne

 

Dokumenty szkoły

 

Statut Szkoły        Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO)

     

          Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły             Koncepcja pracy szkoły 2014-2019

 

          Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

 

Wycieczki szkolne (imprezy):

Regulamin wycieczek szkolnych
Rozporządzenie MENiS z 21.11.2001 r
Karta wycieczki (imprezy)
Zgoda rodziców/opiekunów
Lista uczestników
Oświadczenie opiekunów
Preliminarz kosztów wycieczki
Rozliczenie kosztów wycieczki