Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZAMĘCINIE
"PROMYCZEK"


Zarząd
:

Anna Kondracik - prezes
Elżbieta Andruszewska - z-ca prezesa
Ewa Ratuszniak - skarbnik
Iwona Marciniak - sekretarz
Marta Maciągowska - członek zarządu

DANUTA BARTOS
WIOLETA BOCIAN
JOLANTA EWA BOROWSKA
ANNA JADWIGA CZERNIAK
HONORATA DOBRODZIEJ
KATARZYNA DUDEK
ANETA MARIA HŁADONIUK
ANETA KALISIAK
KRYSTYNA KALISIAK
MAGDA KEPLIN
ANNA KACZOROWSKA
ANNA KLEJNA
DOROTA KOWALCZYK
KATARZYNA KUROSZ
MARIAN KUROSZ
PAWEŁ LEMIESIEWICZ
NATALIA MACIĄGOWSKA
MAGDALENA MĄDRASZEK
ARLETA MISZKIEWICZ
KINGA MISZKIEWICZ
ANNA NOWAKOWSKA
ANNA PRZYBOREK
ANITA SŁOKA
AGNIESZKA WESOŁA
KAMILA WIERUCKA
BEATA WINNICKA

    

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Zamęcinie „Promyczek” wyrosło na fundamentach Zespole Inicjatyw Rodzicielskich (działalność zespołu można obejrzeć na prezentacji ppt zamieszczonej poniżej).

Do stowarzyszenia  należy grono aktywnych, kreatywnych i przedsiębiorczych rodziców, a także nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Zamęcinie.

Celem Stowarzyszenia jest:

# Integracja środowiska lokalnego.
# Kreowanie wizerunku szkoły jako miejsca współpracy i partnerstwa rodziców, dzieci i nauczycieli.
# Promowanie szkoły w środowisku jako ośrodka krzewienia kultury i tradycji.
# Podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiej wsi.
# Wspieranie działań statutowych szkoły.
# Inicjowanie przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi społecznemu i sfery poznawczej dzieci z obwodu szkoły.

 Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:

# Współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
# Inicjowanie różnego rodzaju przedsięwzięć i imprez na terenie szkoły i w środowisku.
# Wspomaganie działań nauczycieli w ramach statutowych działań szkoły.
# Pomoc w zorganizowaniu imprez oraz czynne w nich uczestnictwo.
# Ułatwianie kontaktów między szkołą, a środowiskiem lokalnym poprzez organizację spotkań   integracyjnych.
# Przedstawianie władzom gminy problemów, potrzeb i osiągnięć szkoły.
# Wyszukiwanie i współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi, które mogłyby wesprzeć działania szkoły.
# Współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
# Organizowanie rekreacji dla członków Stowarzyszenia i osób zainteresowanych w ramach statutowej działalności.
# Pozyskiwanie funduszy na rzecz organizacji przedsięwzięć związanych z działalnością szkoły.


Działalność Zespołu Inicjatyw Rodzicielskich w prezentacji Power Point