Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne

   PLAN PRACY ZESPOŁU DS. PROMOCJI ZDROWIA

 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 OPRACOWAŁ  ZESPÓŁ D/S. PROMOCJI ZDROWIA  POD KIERUNKIEM LIDERA ZESPOŁU  DANUTY BARTOS

 

 

 

Lp.

 

       Działania

 

 

 

Termin realizacji

 

Formy i metody realizacji

 

Odpowiedzialni

 

Uwagi

1.

Przypomnienie idei Szkoły Promującej  Zdrowie

 

 

      IX

 

-pogadanki z uczniami i rodzicami

Wychowawcy

Nauczyciele

Pracownicy szkoły

 

2.

Informowanie rodziców o działaniach zdrowotnych podejmowanych w szkole na stronie internetowej w zakładce Promocja Zdrowia

 

 

 

Cały rok

 

-artykuły na stronie internetowej szkoły

Wychowawcy

nauczyciele

 

3.

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rodziców w zakresie promocji zdrowia

 

      IX

-propozycje rodziców do działań Szkoły Promującej Zdrowie

J.Szczupakiewicz

 

4.

Konkurs o Bezpieczeństwie i Ruchu Drogowym

     

       X

 

 

      

-konkurs w klasach 0-III

 

 

 

 

E. Andruszewska

I. Marciniak

 

 

5.

Międzyklasowy Turniej Gier i Zabaw

 

      

       X

 

-zawody sportowe kl0-III, IV-VI

 

S.Kolański

 

6.

Zdrowe Przekąski- kiermasz

Zdrowia

 

     XI

-kiermasz  przygotowany przez rodziców

Rodzice ze Stowarzyszenia,,Promyczek’’

 

7.

Odżywiajmy się zdrowo-rola podstawowych składników odżywczych , podstawową zasadą zdrowego odżywiania

 

     XI

 

-współpraca z przedstawicielami Agencji Rynku Rolnego

D.Bartos

 

8

Co podać dziecku na talerzu- wskazówki żywieniowe dla rodziców

 

     XI

 

-Prezentacja przedstawicieli ZUT

 

D.Bartos

 

9

 

Kolorowy dzień w szkole

 

  

      X

-dzień jabłka i marchewki

-śpiewanie piosenki

- degustacja

 

  SU

D.Kowalczyk

 

10.

Roztańczona przerwa

 

Cały rok

-zabawy rytmiczno- ruchowe

M.Mądraszek

 

12.

Ruch to zdrowie- aerobik dla nauczycieli i społeczności lokalnej

 

 

Cały rok

 

-zorganizowanie aerobiku

I.Marciniak

D.Bartos

 

13.

Dzień uśmiechu -

,,ŚMIECH TO ZDROWIE’’

 

 

        III

- Powitanie Wiosny

SU

A. Czerniak

M.Mądraszek

 

14

 

 

15

 

Drugie śniadanie –zdrowy nawyk

Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny- Odblaskowy dzień

 

Cały rok

 

 

     X

-spożywanie II śniadania z wychowawcą

 

-spotkanie z POLICJĄ

Wychowawcy

Nauczyciele kl0-VI

 

A.Czerniak

 

16

Zdrowy styl życia –recepta na zdrowie

     I/II

-prezentacja

-ulotki

 

SU

Aktyw Biblioteczny

 

17

Bieg po zdrowie

     IX

-Udział w Choszczeńskich biegach przełajowych

S.Kolański

 

18

Bezpieczny sieciak

Cały rok

-Zajęcia profilaktyczne

-warsztaty na temat cyberprzemocy

K.Hawrylewicz-Puziak

 

19

 

Dbamy o Ziemię-Ekologia

     IX

     IV

 

-Zajęcia profilaktyczne ,,Jestem strażnikiem przyrody ‘’

-udział w akcjach ekologicznych

Wszyscy nauczyciele

 

20

Szkolny konkurs piosenki o zdrowiu

  

     IV

 

-prezentacje konkursowe

P.Lemiesiewicz

A.Czerniak

M.Mądraszek

 

21

 

Rower i przyroda to zdrowie i uroda

 

Cały rok

-pogadanki ,,Aktywny sposób spędzania wolnego czasu w kontekście zdrowia fizycznego, psychicznego i urody ‘’

-wycieczki, spacery , rajdy rowerowe z rodzicami

 

A.Szulc

 

wychowawcy

 

22

Konkurs recytatorski ,,Dobre wychowanie’’

 

      IV

 

-prezentacje uczniów

 

I.Marciniak

E.Andruszewska

 

23

Aby zdrowie miało smaczek

,raz jabłuszko raz ziemniaczek

 

 

       VI

-Ognisko przygotowane przez rodziców. degustacja soków, surówek, sałatek

D.Kowalczyk

D.Bartos

S.Kolański

 

24

 

Wiem –pamiętam-dbam

     

       V

-pogadanki na temat higieny osobistej

 

Pielęgniarka

nauczyciele

 

25

 

Światowy Dzień Zdrowia

   

      IV

-Konkurs o zdrowiu kl,0-III

-plakaty

-wystawa prac plastycznych

D.Bartos

M.Mądraszek

M.Kiela

 

26

Festyn integracyjno- sportowy

  

     VI

-Zorganizowanie pikniku, zawodów sportowych dla uczniów , rodziców i nauczycieli

I.Marciniak

 

27

Tańczymy i śpiewamy

Cały rok

-zajęcia  artystyczne

A.Czerniak