Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE      

Dnia 2 lutego 2017r. w naszej szkole odbyło się już po raz drugi spotkanie Pań z Katedry Toksykologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ze Szczecina. Pani dr inż. Monika Rajkowska- Myśliwiec i pani dr inż. Kamila Kuźmicz  przeprowadziły prelekcje i pogadanki na tematy: ,,Szkodliwe substancje w żywności’’ i ,,Zasady zdrowego żywienia’’. Uczniowie z uwagą wysłuchali prezentacji multimedialnych oraz brali aktywny udział podczas rozmowy.  Zainteresowanie uczniów  tematem było bardzo duże. Liczne  pytania skierowane do pań świadczą o zaciekawieniu tematem spotkania. Istnieje więc konieczność wspierania i prowadzenia dalszych  działań w zakresie promowania zdrowego  odżywiania .    

W imieniu pani dyrektor, grona pedagogicznego oraz uczniów pragniemy serdecznie podziękować Paniom za interesujące spotkanie.

                                                                                                       Lider Zespołu Promocji Zdrowia

                                                                                                                                             Danuta Bartos