Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

                               

 ,,PRAWA PACJENTA- DZIECKA W SZKOLE’’

Jednym z głównych zadań naszej szkoły jest edukacja zdrowotna, mająca na celu kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. W związku z tym przystąpiliśmy do akcji edukacyjnej pt. ,,Prawa pacjenta – dziecka w szkole.’’ Projekt przygotowany został  przez Narodowy Fundusz Zdrowia a patronat objął Minister Zdrowia i Minister Edukacji Narodowej.

Podstawowym celem tego projektu jest uświadomienie dzieciom, że niezależnie od wieku, każdy pacjent, nawet mały , ma swoje prawa. Poznanie ich zapewni dzieciom możliwość bycia świadomym pacjentem. Równie ważnym zadaniem akcji jest pogłębienie wiedzy najmłodszych na temat edukacji zdrowotnej. I tak w  klasach 0-III przeprowadzone zostaną lekcje  o tematyce zdrowotnej w/g przygotowanych scenariuszy oraz dostępnych materiałów edukacyjnych. Natomiast w kl. IV-VI w dniu 03.02.2017r odbędą się warsztaty z zaproszonymi gośćmi na temat praw pacjenta.

Mamy nadzieję , że realizacja zajęć  o tematyce zdrowotnej przyczyni się do polepszenia zdrowia dzieci oraz ich wiedzy w zakresie edukacji zdrowotnej oraz praw pacjenta.

                                                                               Koordynator  promocji zdrowia

                                                                                                    Danuta Bartos