Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 "ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE..."

"Żyj z przyrodą w zgodzie" to przewodnie hasło, które towarzyszy organizowanemu w naszej szkole Gminnemu Konkursowi Wiedzy o Środowisku Naturalnym i Ekologii. W tym roku - 21 kwietnia 2017 roku - konkurs ten odbył się po raz trzynasty.

W konkursie wzięły udział 3-osobowe reprezentacje klas trzecich z sześciu szkół z gminy Choszczno: SP Nr 1 w Choszcznie, SP Nr 3 w Choszcznie, SP Korytowo, SP Sławęcin, SP Suliszewo i SP Zamęcin. Zespoły wspierały swą obecnością nauczycielki, które przygotowywały uczniów do konkursu.

Przed rozpoczęciem konkursowych zmagań  głos zabrała dyrektor szkoły p. Danuta Stróżyńska -Gryćko, która wyraziła radość z możliwości goszczeniu w progach naszej szkoły specjalistów w dziedzinie wiedzy przyrodniczej - laureatów eliminacji szkolnych, a także serdecznie powitała przybyłych gości: p. Elżbietę Szyszkę i p. Małgorzatę Drabczyk - przedstawicielki Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska Gminy Choszczno oraz p. Agatę Pasiewicz przedstawicielkę Nadleśnictwa Choszczno. Pani dyrektor podziękowała organizatorkom- p. Iwonie Marciniak i  Elżbiecie Andruszewskiej za zaangażowanie i pasję, z jaką od tylu lat organizują konkurs.

Prowadząca konkurs - p. Elżbieta Andruszewska - zapoznała wszystkich z przebiegiem zmagań, sposobem punktacji oraz przedstawiła jury, w skład którego weszły panie: Małgorzata Drabczyk i Agata Pasiewicz. I się zaczęło .......

Na początku było łatwo: zagadki, krzyżówka. Jednak każde kolejne zadanie było trudniejsze i przynosiło zmianę na tablicy punktacji. Już drugie zadanie pozwoliło wysunąć się na prowadzenie Szkole Podstawowej Nr w Choszcznie, która też nie pozwoliła sobie odebrać zwycięstwa. Do ostatniej chwili nie było jednak wiadomo, które jeszcze szkoły  staną na podium. Komisja przez cały czas wytrwale pracowała, ale dzięki wieloletniemu doświadczeniu sprawdzanie wykonanych zadań szło sprawnie.

Wreszcie nadszedł moment ogłoszenia ostatecznych wyników. O wysokim i wyrównanym poziomie świadczy fakt, że różnice były niewielkie.

Laureatami XIII Gminnego Konkursu Wiedzy o Środowisku Naturalnym i Ekologii zostali:

I miejsce - Szkoła Podstawowa Nr w Choszcznie, 
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Sławęcinie,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Zamęcinie.

Jak każdego roku nieodzowna dla prestiżu konkursu była pomoc sponsorów, którzy zadbali, by wszyscy uczestnicy zostali obdarowani przepięknymi nagrodami. Podziękowania należą się p. Robertowi Adamczykowi Burmistrzowi Choszczna i p. Jackowi Gidowi Nadleśniczemu Choszczna.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy przyjaciołom za pomoc oraz życzliwość!

Elżbieta Andruszewska