Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

          "Z bezpieczeństwem za pan brat."

   Dnia 24 stycznia odbyło się spotkanie pracownika Powiatowej Straży Pożarnej w Choszcznie, aspiranta pana Stanisława Rydza z uczniami naszej szkoły podzielonymi na dwie grupy wiekowe, tj. klasy I-III i klasy IV-VI. Pan Stanisław Rydz opowiedział o niebezpieczeństwach czających się blisko każdego człowieka bez względu na wiek. Zwrócił uwagę na zachowanie bezpieczeństwa przez dzieci w czasie zabaw na dworze, ale przede wszystkim na lodzie; kiedy i z kim możemy się bawić na lodowisku.

   Innym niebezpiecznym czynnikiem, zwłaszcza w porze zimowej, jest czad, zwany "cichym zabójcą", bo to bezwonny i bezbarwny gaz. Dlatego musimy być czujni, gdy niepokoją nas nietypowe objawy zatrucia tlenkiem węgla.

   Na koniec aspirant opowiedział, jak straż pożarna walczy z pożarami, ale także w jaki sposób każdy z nas może ugasić pożar, nie narażając się na niebezpieczeństwo.

   Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali pogadanki pana Sławomira Rydza, czego dowodem była duża liczba pytań, zwłaszcza starszych uczniów. Na zakończenie dzieci pozytywnie zdały egzamin ze znajomości numerów telefonów alarmowych.

   Dzięki takim lekcjom uczniowie mają świadomość, że zagrożenia czyhają na każdym kroku i należy pamiętać o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa; także, jak przeciwdziałać niebezpieczeństwu i zachować życie i zdrowie swoje oraz całej rodziny.

                                                                                                           Joanna Szczupakiewicz