Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

PRÓBNA EWAKUACJA

Dnia 26 września w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było praktyczne zastosowanie procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

Ćwiczenia poprzedzone były wcześniejszym szkoleniem, które obejmowało przypomnienie ogólnych zasad poruszania się w czasie alarmu oraz wskazanie dróg ewakuacji.

Dokładnie o godzinie 11.00 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne ze szkolenia przedostali się drogami ewakuacyjnymi na taras szkolny. Na miejscu zbiórki nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację p. dyr. Danucie Stróżyńskiej-Gryćko, a p. dyrektor przekazała informację przedstawicielowi straży prowadzącej akcję ratowniczą. W ćwiczeniach brali udział nadzorujący akcję strażacy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie na czele z asp. p. Stanisławem Rydzem. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

Po akcji zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia z uczniami klas I-III na wypadek akcji ratowniczej w sytuacji zadymienia obiektu. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły przemieszczali się z klas, zgodnie z poleceniem strażaków: na kolanach, trzymając się liny. Wszystko przebiegało sprawnie, bez strachu, a nawet przypominało dobrą zabawę. Potwierdza się zasada, że najlepsza nauka jest przez zabawę.

Warto wykorzystać próbną ewakuację do rzeczywistego sprawdzenia reakcji, zachowania uczniów i pracowników szkoły na wypadek zagrożenia.


Społeczny Inspektor Pracy – Iwona Marciniak