Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

GRATULUJEMY PANI DANUCIE BARTOS

Z wielką radością informuję, iż dnia 24 października 2017 roku nauczycielka z naszej szkoły pani Danuta Bartos została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. To resortowe odznaczenie przyznawane jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom oświaty. Uroczystość odbyła się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, a ceremonii wręczenia nagrody dokonał Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Pani Danuta Bartos jest dyplomowaną nauczycielką wychowania przedszkolnego z 35 letnim stażem pracy, posiadającą bogaty dorobek zawodowy. Jest zaangażowana w pracę zespołów działających w szkole: dydaktyczno-wychowawczego, ds. ewaluacji i ds. promocji zdrowia. W tym ostatnim pełni funkcję lidera i z ogromnym zaangażowaniem promuje prozdrowotne działania w całej szkole i środowisku. W 2017 r. zorganizowała w szkole prelekcję stomatologa, a następnie wizytę wszystkich dzieci ze szkoły w gabinecie stomatologa w Choszcznie celem dokonania przeglądu stanu uzębienia. Nawiązała współpracę z pracownikami naukowymi z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzami z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, co skutkowało wieloma prelekcjami, warsztatami i zorganizowaniem festynu rodzinnego ,,Sto lat Zdrowej Szkole”. Owocem współpracy było także zdobycie przez szkołę II miejsca w konkursie wojewódzkim ,,Szkoła promująca zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem”. Od 2005 roku corocznie nauczycielka wraz z wychowankami bierze udział w Powiatowych Przeglądach Programów Artystycznych Promujących Zdrowie w Choszcznie, organizowanych przez tę samą instytucję. Inscenizacje w wykonaniu naszych przedszkolaków odznaczają się  wysokim poziomem artystycznym. Pani Danuta Bartos jest wzorem nauczyciela, cechuje ją życzliwość, otwartość i serdeczność w kontaktach interpersonalnych z dziećmi, współpracownikami i rodzicami.

Pani Danucie Bartos gratulujemy zaszczytnego odznaczenia i życzymy dużo zdrowia oraz dalszej satysfakcji z pracy pedagogicznej.

Opracowała:

Danuta Stróżyńska-Gryćko