Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
"CZYTAM, SŁUCHAM, ROZUMIEM"

29 września był Ogólnopolskim Dniem  Głośnego Czytania. Święto zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. W tym dniu w wielu miejscach i w wielu bibliotekach organizowane jest wspólne głośne czytanie.

W naszej szkole uczniowie klas I-IV  z wielką uwagą słuchali książki Elżbiety Zubrzyckiej o problemach jakie spotkały uczniów pewnej szkoły. Czytały panie Aleksandra Pieśkiewicz i Iwona Marciniak. Dręczenie dzieci przez dzieci staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Ta książka pokazuje, jak milczenie i bierna postawa obserwatorów wspiera szkolnych dręczycieli i zachęca ich do działania. Co może zrobić pojedyncze dziecko, aby się przeciwstawić? Niewiele. A grupa? O wiele więcej, najpierw jednak musi powstać. W tym opowiadaniu chłopiec, który boi się i nie cierpi dręczenia, pod wpływem swojego brata, zaczyna działać. Słuchacze, utożsamiając się z głównymi bohaterami, poznali różne sposoby wyjścia z trudnych sytuacji. Po wysłuchaniu tekstu w luźnej dyskusji uczniowie wyciągali bardzo właściwe wnioski.

Książka czytana na głos nie tylko wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka, ale też rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga zrozumieć siebie i innych. Czytanie na głos najmłodszym, stymuluje także ich rozwój oraz wzbogaca słownictwo.

                                                                                                                                             Iwona Marciniak