Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2017 roku w Sali Szkoły Podstawowej w Zamęcinie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W dniu tak wyjątkowym, Samorząd Szkolny przejął pałeczkę dowodzenia i poprowadził całą uroczystość. Spotkanie uświetnił montaż słowno- muzyczny przygotowany przez  uczniów Szkoły Podstawowej w Zamęcinie pod czujnym okiem pani Doroty Kowalczyk i pani Anny Czerniak.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Weronika Wesoła złożyła nauczycielom, administracji i obsłudze szkoły najserdeczniejsze życzenii podziękowania za naukę, opiekę, życzliwość i wyrozumiałość. Wypowiadane życzenia uczniowie wzbogacili wręczając piękne kwiaty.

W imieniu rodziców okolicznościowe życzenia i podziękowania za trud pracy pedagogicznej i wychowawczej złożyła wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej w Zamęcinie Przewodnicząca Rady Rodziców- pani Katarzyna Kurosz.

Na uroczystość szkolną przyjęła również zaproszenie pani prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Zamęcinie „Promyczek”, w zastępstwie której wystąpiła członkini zarządu pani Elżbieta Andruszewska, która również złożyła serdeczne życzenia i podziękowania dla pracowników szkoły.

Święto Edukacji Narodowej jest każdego roku doskonałą okazją do nagrodzenia szczególnie wyróżniających się pracowników oświaty. W tym roku nagrodę Burmistrza otrzymała nauczycielka pani Danuta Bartos. Nagrodę dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamęcinie za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej otrzymali nauczyciele: Elżbieta Andruszewska, Iwona Marciniak, Dorota Kowalczyk oraz pracownicy administracji i obsługi: Aneta Bednarek, Danuta Urbańczyk, Aneta Banaszek, Kinga Miszkiewicz  i Anita Słoka.

Wszystkim wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy!

Dorota Kowalczyk