Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

      

WARSZTATY
 „STRES PRZEDEGZAMINACYJNY”

W dzisiejszym, zabieganym, pełnym wymagań świecie, w którym czasami trudno jest sprostać wszystkiemu, często jesteśmy narażeni na sytuacje stresowe. Jedną z takich sytuacji jest sprawdzian uczniów kończących klasę szóstą. Sprawdzian ten, może przyczynić się do wystąpienia wysokiego poziomu stresu, który dezorganizuje myśli, uczucia i zachowanie.

Wychodząc naprzeciw uczniom i ich potrzebom, dnia 10.03.2016 r. odbyły  się warsztaty dla klas V i VI nt.: „Stres przedegzaminacyjny”.  Warsztaty pozwoliły dzieciom uporządkować i uzupełnić wiedzę na temat stresu oraz zapoznać się ze sposobami radzenia sobie z nim. Warsztaty prowadzone były  przez pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Choszcznie p. pedagog Małgorzatę Bylicę oraz p. psycholog Krystynę  Dziedzic. 

 

 

Anna Czerniak