Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

WARSZTATY „KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA
– ROLA SYGNAŁÓW NIEWERBALNYCH
W KOMUNIKACJI”

                Dobra komunikacja to niezbędny warunek, by młodzi ludzie mogli rozmawiać zarówno z rówieśnikami jak  i z dorosłymi.  Umiejętności porozumiewania się określają stosunki między ludźmi i wpływają na poczucie własnej wartości. Brak takich umiejętności może prowadzić do samotności i poczucia bezsilności, niezadowolenia z życia i rozczarowań w życiu osobistym.  Aby pomóc dzieciom porozumiewanie się,  dnia 13.06.2016r. klasy IV i V uczestniczyły w warsztatach na temat „Komunikacja międzyludzka – rola sygnałów niewerbalnych w komunikacji”.

            Zajęcia prowadziła pani Elżbieta Szemborska- psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Choszcznie.  Uczniowie poznali różne formy komunikowania się. Dowiedzieli się które z tych form są skuteczne oraz jakie są bariery w komunikacji. W atmosferze akceptacji i zrozumienia wykonali szereg ćwiczeni z zakresu umiejętności komunikacyjnych na różnych poziomach i w różnych sytuacjach społecznych. W ten sposób nabierały pewności siebie potrzebnej w relacjach międzyludzkich.

Anna Czerniak