Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

"BIBLIOTEKA INSPIRUJE"

            W dniach 8-15 maja 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole  Tydzień Bibliotek, którego celem jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć - jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków. Zaproponowaliśmy naszym uczniom i czytelnikom inspirujące spotkania, wydarzenia, wycieczki i akcje.

Poniedziałek 9.05. 2016r.

Prezentacja multimedialna „Moje prawa” przygotowana i zaprezentowana przez ucznia klasy IV Jakuba Bielawskiego.

Wtorek 10.05.2016r.

         Przedstawienie scenek z komentarzem pt. "Prawa dziecka w praktyce". Uczniowie i uczennice z Aktywu bibliotecznego i Samorządu Uczniowskiego odegrali kilka scenek z życia dzieci, traktujących o ważnych sprawach,  które nie zawsze potrafimy prawidłowo ocenić. Komentarz pozwolił uzmysłowić dzieciom ich prawa na co dzień.

Środa11.05.2016r.

         Czytamy czasopisma. Akcja popularyzacji czasopism dla dzieci. Uczniowie w przyjaznej atmosferze kącików czytelniczych mogli przeglądać, czytać, wykonywać zadania z wykorzystaniem czasopism zakupionych dzięki wsparciu Rady Rodziców. Każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Akcja była "strzałem w dziesiątkę". Szczególnie popularne były czasopisma sportowe.

Lekcja biblioteczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Baśnie polskie”. Uczniowie kl. II i III wysłuchali  baśni i wykonywali zadania w oparciu o zrozumienie tekstu. Panie bibliotekarki zadbały o przyjazną atmosferę i dobrą zabawę gości. Ponadto dzieci zwiedziły wypożyczalnię dla dorosłych i czytelnię. Piękna, odremontowana i doskonale wyposażona biblioteka zrobiła na dzieciach ogromne wrażenie. Już umówiliśmy się na kolejne spotkania w przyszłym roku.

Czwartek 12.05.2016 r.

Wycieczka uczniów klasy V i VI do Biblioteki Garnizonowej na zajęcia pt. „Biblioteczne biegi terenowe”. Uczniowie mieli do wykonania kilka zadań związanych z miejscem, w którym się znajdują oraz z zasobami biblioteki. Finalnie mieli ułożyć hasło „Biblioteka inspiruje”. Zabawa była doskonała i wszyscy byli bardzo zaangażowani. Te zajęcia przygotowała pani Anna Stetkiewicz z Biblioteki Garnizonowej.

Piątek 13.05.2016 r.

Podsumowanie tygodniowych zajęć prezentacją  „Mam prawo do…” oraz piosenkami przygotowanymi przez zespół wokalny „Wesołe nutki”.

Cały tydzień zajęć na długiej przerwie przygotowały panie Anna Czerniak i Iwona Marciniak oraz uczniowie z Aktywu bibliotecznego i Samorządu Uczniowskiego.

Bardzo dziękuję wszystkim za wielkie zaangażowanie. Mam nadzieję, że ukazaliśmy pracę biblioteki w kolorach przyjaznych każdemu.

Zapraszamy do nas !

Biblioteka inspiruje do różnorodnych zajęć i jest otwarta dla wszystkich.

                                                                                              Iwona Marciniak