Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników, jak co roku przeprowadzony został w naszej szkole próbny alarm przeciwpożarowy. Ćwiczenia poprzedzone były szkoleniem, na którym przypomniane zostały zasady ewakuacji w sytuacji zagrożenia.

W środę 28 września o godzinie 10.30 ogłoszono w szkole alarm. Uczniowie z nauczycielami, oraz wszyscy pozostali pracownicy wg wcześniej ustalonych zasad opuścili budynek, gromadząc się na tarasie w czasie 1 min.

Całą akcję koordynowała p. Iwona Marciniak (Społeczny Inspektor Pracy). Na zakończenie p. dyr. Danuta Stróżyńska-Gryćko podsumowała rzetelność wykonania zaleceń ewakuacyjnych oraz sprawne opuszczenia budynku.

Coroczne ćwiczenia pozwalają nam odświeżać wiedzę i szlifować umiejętności związane z bezpieczeństwem.

Iwona Marciniak