Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY - DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Dnia 13 kwietnia 2016r. naszą szkołę odwiedził inspektor Państwowej Inspekcji Pracy ze Szczecina p. Mariusz Uziębło. Celem wizyty było przeprowadzenie prelekcji dla uczniów z klas I-VI i zachęcenie do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Zagrożenia na terenach wiejskich widziane oczami dzieci”. Konkurs promuje zasady bezpiecznego zachowania podczas pracy i zabawy na terenach wiejskich. Podczas spotkania uczniowie obejrzeli 2 filmy ukazujące wiele niebezpiecznych dla dzieci miejsc, maszyn i urządzeń. Każdego roku dochodzi na wsi do tragicznych wypadków, w których giną lub zostają okaleczone dzieci. Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci warto przeprowadzać wszelkie prewencyjne działania. W organizację konkursu włączył się także Burmistrz Miasta i Gminy Choszczno.

Zachęcam uczniów do udziału w konkursie, w którym przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów i upominki dla wszystkich uczestników. Prace plastyczne nt. ,,Zagrożenia na terenach wiejskich widziane oczami dzieci” należy wykonać techniką dowolną, w formacie A3 lub A4, w terminie do 20 maja. Prace należy składać u wychowawców. Powodzenia!

Opracowała:
Danuta Stróżyńska-Gryćko