Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

GRATULUJEMY PANI JOANNIE SZCZUPAKIEWICZ

Z wielką przyjemnością informuję, iż dnia 20 października 2016 roku nauczycielka z naszej szkoły pani Joanna Szczupakiewicz została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. To resortowe odznaczenie przyznawane jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom oświaty. Uroczystość odbyła się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie a jej gospodarzami  byli: Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza i Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak.

Pani Joanna Szczupakiewicz jest nauczycielem języka polskiego i historii z 26 letnim stażem, o bogatym dorobku zawodowym. Pełni w szkole wiele dodatkowych funkcji. Jest liderem zespołu dydaktyczno-wychowawczego oraz społecznym zastępcą dyrektora szkoły. Ponadto pełni funkcję protokolanta posiedzeń rady pedagogicznej oraz koordynatora ds. kultury.  W ramach drugiej funkcji zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych w szkole oraz kontaktami z kulturą masową. Zaowocowało to wieloma wyjazdami uczniów do kina, teatru, filharmonii i opery. Corocznie organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla uczniów klas IV-VI (Biskupin, Gniezno, Wrocław, Toruń). Opracowała program  autorski doskonalący ortografię i kaligrafię  pt. ,,Ortografia na co dzień”. Uczniowie pod kierunkiem pani Joanny Szczupakiewicz odnoszą znaczące sukcesy w konkursach regionalnych, wojewódzkich i krajowych. W latach 2014 i 2015 jej uczennica zdobyła tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Literackim ,,Najwyższe wartości” w Miastku.

Pani Joannie Szczupakiewicz gratulujemy zaszczytnego odznaczenia i życzymy dużo zdrowia oraz dalszej satysfakcji z pracy pedagogicznej.

Opracowała:
Danuta Stróżyńska-Gryćko