Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

CHOSZCZNO- MOJA MAŁA OJCZYZNA

Czy znamy swoje miasto? Czy wiemy jakie instytucje w nim funkcjonują? Jakie są kompetencje burmistrza, starosty, komendanta policji i komendanta straży pożarnej? Czy miejska biblioteka zajmuje się tylko wypożyczaniem książek? Jak wygląda garderoba dla artystów  w domu kultury? By poznać odpowiedzi na te i wiele innych pytań, najlepiej dotrzeć do samego źródła. Dlatego też pedagodzy Szkoły Podstawowej w Zamęcinie, na potrzeby uczniów, opracowali projekt edukacyjny o nazwie ,,Choszczno-moja mała Ojczyzna”. Celem projektu było rozwijanie poczucia przynależności do ,,małej Ojczyzny” i kształtowanie dumy ze swojego miasta. Projektowi przyświecała myśl:

,,Ubogi jest ten, kto nie zna
i nie miłuje ziemi,
na której się urodził i żyje.
Podobny jest do drzewa bez korzeni.
Skąd może czerpać soki potrzebne do życia?
W jaki sposób będzie owocować?”

Dlatego też uczniowie 1 czerwca 2016r.  w Dzień Dziecka wyruszyli do Choszczna, by zwiedzić główne instytucje użyteczności publicznej, zgodnie z harmonogramem:

KLASA  I – Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Choszcznie
KLASA II – Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie
KLASA III – Choszczeński Dom Kultury
KLASA IV – Powiatowa Komenda Policji w Choszcznie
KLASA V – Starostwo Powiatowe w Choszcznie
KLASA VI – Urząd Miejski w Choszcznie

Podczas wizyt uczniowie przeprowadzili wywiady z osobami zarządzającymi instytucjami, poznali funkcjonowanie urzędów i instytucji, zwiedzili zasoby lokalowe oraz wykonali zdjęcia. Niewątpliwie, uczniowie musieli wykazać się praktycznym wykorzystaniem zasad ,,savoir vivru”, które wcześniej nabyli podczas realizowanego w szkole programu innowacyjnego: ,,ABC Dobrego wychowania”, autorstwa nauczycielki Elżbiety Andruszewskiej. Szczególnie silne emocje towarzyszyły uczniom podczas wywiadów z osobami, które piastują wysokie stanowiska. Podczas tych spotkań uczniowie doskonalili nie tylko umiejętność zadawania pytań, wypowiadania się, ale także słuchania. Należy podkreślić, że w każdej choszczeńskiej instytucji uczniowie naszej szkoły byli przyjmowani z wielkim pietyzmem i szacunkiem, co świadczy o ogromnym zaangażowaniu społeczności lokalnej na rzecz młodego pokolenia. Podczas tych sympatycznych spotkań uczniowie byli podejmowani poczęstunkiem i obdarowywani prezentami oraz słodyczami.

Podsumowanie projektu ,,Choszczno- moja mała Ojczyzna” nastąpi w ostatnim dniu roku szkolnego podczas gali, na której zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna, filmik i będzie można obejrzeć wystawę prac plastycznych.

Po wizytach w instytucjach uczniowie miło spędzili czas na miejskiej plaży, gdzie rodzice przygotowali kiełbaski z grilla, orzeźwiające napoje i smakowite lody. Dodatkową atrakcję przygotowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zamęcina. Pan Jacek Grodowczyk- ratownik medyczny przeprowadził warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie przyglądali się także symulowanej akcji ratunkowej, podczas której ,,tonącym” okazał się nasz pan konserwator Dariusz Błaszak – strażak OSP Zamęcin. Akcja ratunkowa powiodła się i ze  spokojem mogliśmy zakończyć ten pełny wrażeń dzień.

Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że tegoroczny Dzień Dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zamęcinie był dniem wyjątkowym, niezapomnianym i fascynującą lekcją z regionalizmu.  

Danuta Stróżyńska-Gryćko
Dyrektor szkoły