Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

              

ŻEGNAMY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

          

           Dnia  23.06.2015 r. w oddziale przedszkolnym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Wychowawczyni po przywitaniu p. dyrektor Danuty Stróżyńskiej –Gryćko, rodziców oraz dzieci, oddała głos swoim wychowankom, którzy rozpoczęli program artystyczny polonezem, perfekcyjnie wykonanym przez  przedszkolaki.

Podczas uroczystości mogliśmy podziwiać umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie naszych milusińskich. Rodzice gromkimi brawami nagradzali występy swoich pociech. Przyszli uczniowie z uśmiechem i dużą dozą humoru dziękowali za czas spędzony w przedszkolu.

            Po części artystycznej głos zabrała p. dyrektor dziękując wychowawczyni i dzieciom za przepięknie przygotowany i zaprezentowany program artystyczny, a rodzicom za całoroczną pracę i zaangażowanie na rzecz oddziału przedszkolnego oraz szkoły. Na pożegnanie nie tylko dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. Wyróżniono również wielu rodziców, którzy wspierali nasze inicjatywy, pomagali w realizacji zadań organizacyjnych i wychowawczych naszego oddziału i szkoły. Z rąk pani dyrektor dzieci otrzymały dyplomy ukończenia oddziału przedszkolnego oraz książki. Po programie artystycznym rodzice zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek.

 Naszym 6 i 7-latkom życzymy samych sukcesów w I klasie.  

 

                                                                        Wychowawczyni Danuta Bartos