Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ CZAS

       W przededniu Święta Niepodległości w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji tego święta, jak również w tym dniu święto obchodzili uczniowie klasy I. Właśnie tego dnia zostają oni pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej w Zamęcinie i składają uroczyste ślubowanie.

       Uroczystość otworzyła pani dyrektor Danuta Stróżyńska-Gryćko, która powitała przybyłych na uroczystość gości – przewodniczącą Rady Rodziców panią Beatę Winnicką, przewodniczącą Zespołu Inicjatyw Rodzicielskich panią Annę Kondracik, sołtysa wsi Zamęcin pana Marka Żurańskiego, a także licznie zgromadzonych rodziców i całą społeczność szkolną.

       Uczennice klas IV-VI pod przewodnictwem pani Magdaleny Mądraszek i pani Anny Czerniak przygotowały montaż  słowno-muzyczny, który wprowadzał nas w święto 11 listopada. Wiersze i piosenki przeniosły nas w czasie od rozbiorów po dzień odzyskania niepodległości przez Polskę.

       Natomiast podczas akademii uczniowie klasy I  śpiewali, recytowali i wypowiadali różne ciekawe kwestie dotyczące szkolnego życia każdego pierwszoklasisty. Swój program artystyczny rozpoczęli wspaniałym wykonaniem poloneza. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. 

       Po programie artystycznym pani dyrektor Danuta Stróżyńska-Gryćko uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia.

       To doniosłe wydarzenie na długo zapadnie w pamięci uczniów pierwszej klasy, ponieważ zostali oni hojnie obdarowani prezentami od Rady Rodziców, Zespołu Inicjatyw Rodzicielskich, Samorządu Uczniowskiego i rodziców.

       Nie mogło zabraknąć też tak lubianego przez dzieci akcentu w postaci słodkiego poczęstunku, który został przygotowany przez rodziców.

Magdalena Mądraszek - wychowawca klasy I