Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

Spotkanie rodziców i uczniów klas IV

Dnia 22 października 2015 w Szkole Podstawowej w Zamęcinie odbyło się zebranie rodziców i uczniów klas IV z dyrekcją szkoły oraz gronem pedagogicznym. Zebranie dotyczyło Planu Poprawy Efektywności Kształcenia na lata 2015-2018. Czwartkowe spotkanie umilił słodki poczęstunek po którym nastąpiło podpisanie katalogów zadań przez uczniów i rodziców.

                                                                                                                     Dorota Kowalczyk