Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

„KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

Program „Książki naszych marzeń” realizowany jest w  naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016.  Umożliwił nam zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Ze wstępnych danych z urzędów wojewódzkich i kuratoriów oświaty wynika, że jesteśmy jedną z prawie 10 tysięcy (9770) szkół podstawowych, które złożyły wnioski o dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej.

Wielkość środków przyznanych szkole na zakup książek do biblioteki szkolnej była uzależniona od liczby uczniów. Maksymalne wyniosło 1 300 zł dla szkoły liczącej od 71 do 170 uczniów. Za pieniądze z programu biblioteka szkolna zakupiła 89 pozycji.

Książki te wybrane zostały między innymi przez uczniów, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.

Uczniowie są zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarza do częstego i systematycznego wypożyczania książek.

W ramach programu odbywają się różnorodne działania mające na celu wzmożenie zainteresowania czytelnictwem. Przewidziana jest także współpraca biblioteki szkolnej z  bibliotekami publicznymi w Choszcznie.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

                                                                                                          Bibliotekarka:  Iwona Marciniak