Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

"Żyj z przyrodą w zgodzie..."

"Żyj z przyrodą w zgodzie" to przewodnie hasło, które towarzyszy organizowanemu w naszej szkole Gminnemu Konkursowi Wiedzy o Środowisku Naturalnym i Ekologii. W tym roku - 30 kwietnia odbyła się jedenasta edycja tego konkursu.

W konkursie wzięły udział 3-osobowe reprezentacje klas trzecich z sześciu szkół z gminy Choszczno: SP Nr 1 w Choszcznie, SP Nr 3 w Choszcznie, SP Korytowo, SP Sławęcin, SP Suliszewo i SP Zamęcin. Zespoły wspierały swą obecnością nauczycielki, które przygotowywały uczniów do konkursu.

Przed rozpoczęciem konkursowych zmagań  głos zabrała dyrektor szkoły p. Danuta Stróżyńska -Gryćko, która wyraziła radość z możliwości goszczeniu w progach naszej szkoły specjalistów w dziedzinie wiedzy ekologicznej - laureatów eliminacji szkolnych, a także serdecznie powitała przybyłych gości: p. Elżbietę Szyszkę i p. Małgorzatę Drabczyk - przedstawicielki Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska Gminy Choszczno oraz p. oraz p. Marka Szczerbę i p. Paulinę Wójcik przedstawicieli Nadleśnictwa Choszczno. Pani dyrektor podziękowała organizatorkom- p. Iwonie Marciniak i  Elżbiecie Andruszewskiej za zaangażowanie i pasję, z jaką od jedenastu lat organizują konkurs.

Prowadząca konkurs - p. Elżbieta Andruszewska - zapoznała wszystkich z przebiegiem konkursu, sposobem punktacji, a także przedstawiła jury, w skład którego weszły: Małgorzata Drabczyk oraz Paulina Wójcik. I się zaczęło.......

Na początku było łatwo: filmy ze zwierzętami chronionymi, krzyżówka. Jednak każde kolejne zadanie było trudniejsze i przynosiło zmianę na tablicy punktacji. Komisja przez cały czas wytrwale pracowała, a sprawdzanie wykonanych zadań szło sprawnie.

Wreszcie nadszedł moment ogłoszenia przez panią Iwonę Marciniak ostatecznych wyników. O wysokim i wyrównanym poziomie świadczy fakt, że o drugim i trzecim miejscu zadecydowała dogrywka.

Laureatami XI Gminnego Konkursu Wiedzy o Środowisku Naturalnym i Ekologii zostali:

Szkoła Podstawowa w Sławęcinie - I miejsce
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie - II miejsce
Szkoła Podstawowa w Zamęcinie - III miejsce

Jak każdego roku nieodzowna dla prestiżu konkursu była pomoc sponsorów, którzy zadbali, by wszyscy uczestnicy zostali obdarowani przepięknymi nagrodami. Podziękowania należą się p. Robertowi Adamczykowi Burmistrzowi Choszczna i p. Jerzemu Dacie Nadleśniczemu Choszczna.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy przyjaciołom za pomoc oraz życzliwość!

Elżbieta Andruszewska