Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

GRATULUJEMY PANI IWONIE MARCINIAK!

22 października 2015 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość z okazji  obchodów  Dnia Edukacji Narodowej. Wówczas nauczyciele i pracownicy oświaty z powiatu: goleniowskiego, łobeskiego, kamieńskiego, świnoujskiego, pyrzyckiego, myśliborskiego i choszczeńskiego zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza i Wicekuratora Zachodniopomorskiego Krzysztofa Rembowskiego. Pośród uhonorowanych znalazła się nauczycielka z naszej szkoły Pani Iwona Marciniak, którą odznaczono Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pani Iwona Marciniak (na zdjęciu 4 od prawej) jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z 28 letnim stażem pracy. Jest bardzo cenionym nauczycielem, o bogatym dorobku zawodowym i duszy społecznika. Jest specjalistą z zakresu oligofrenopedagogiki oraz bibliotekoznawstwa.  Z ogromną pasją odkrywa w uczniach talenty, rozwija je i umożliwia poznanie smaku sukcesu. Jej uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach artystycznych i plastycznych na szczeblu rejonowym i ogólnopolskim. Pani Iwona Marciniak jest współtwórcą Zespołu Inicjatyw Rodzicielskich, działającego przy naszej szkole od 2004r. Przykładna współpraca z rodzicami zaowocowała wieloma przedsięwzięciami, które miały na celu wsparcie bazy oraz działalności szkoły. Jednym z ostatnich sukcesów wynikających ze współpracy z ZIR-em było zorganizowanie wyjazdu na ,,zieloną szkołę” do Karpacza, Szklarskiej Poręby i Kowar w maju 2015r.

Zasługi Pani Iwony Marciniak docenił także Burmistrz Choszczna Pan Robert Adamczyk, który 12 października 2015r. podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej wręczył Nagrodę Burmistrza.

Dziękujemy Pani Iwonie Marciniak za pełne oddanie i entuzjazm dla swojej pracy, za życzliwość i takt pedagogiczny. Życzymy dużo zdrowia oraz dalszej, satysfakcjonującej pracy.

Opracowała:
Danuta Stróżyńska-Gryćko