Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Nasz szkoła w ostatnim tygodniu roku szkolnego 2013/2014  otrzymała tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” przyznawany przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. O takie wyróżnienie mogła ubiegać się każda szkoła, która podejmuje systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego i w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Warunkiem otrzymania tytułu była systematyczna praca z uczniami uzdolnionymi prowadzona przez co najmniej trzech nauczycieli i uzyskanie konkretnych osiągnięć. Praca ta mogła dotyczyć różnorodnych uzdolnień dzieci i młodzieży: przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub obywatelskich.

Jesteśmy dumni, iż znaleźliśmy się w gronie SZKÓŁ ODKRYWCÓW TALENTÓW, zwłaszcza, że w naszym województwie jest ich 105, a w powiecie i gminie tylko dwie szkoły mogą poszczycić się tym tytułem.

Szkoły, którym przyznano powyższy tytuł wraz z opisem ich działań, zostały umieszczone na ogólnopolskiej mapie szkół, na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Elżbieta Andruszewska - lider zespołu ds. promocji szkoły