Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

„I ty możesz być ratownikiem”

       Działanie aktywizujące „I ty możesz być ratownikiem” było realizowane w naszej szkole w dniach 29.09.2014 r. – 3.10.2014 r. Zostało ono dofinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Osi LEADER działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Partnerem projektu było Stowarzyszenie "Lider Pojezierza".

Warsztaty trwały łącznie 10 godzin i wzięły w nich udział 32 osoby. Zrealizowano 6 godzin warsztatów dla 16 - osobowej grupy dzieci oraz 4 godziny dla 16-osobowej grupy dorosłych. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznani zostali z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, praktycznie uczyli się podstawowych czynności udzielania pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy poznali harmonogram działań, a następnie teoretyczne podstawy udzielania pierwszej pomocy. Kolejnym etapem były praktyczne działania obejmujące sprawdzanie przytomności osoby poszkodowanej, wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu osoby poszkodowanej, układanie w pozycji bocznej ustalonej, a także stosowanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Miło nam było, że realizacją tego przedsięwzięcia był zainteresowany prezes Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" pan Adam Andriaszkiewicz, który pierwszego dnia warsztatów odwiedził nas wraz z sekretarz gminy panią Magdaleną Sieńko. Pani Sieńko zaszczyciła nas również swoją obecnością podczas podsumowania naszych działań.

W zajęciach wykorzystane zostały zasoby własne osób prowadzących warsztaty, które posiadają certyfikat ukończenia kursu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy  i uczymy ratować”Podczas finału warsztatów, który miał miejsce 03.10.2014 r., o godz. 17.30 chętni uczestnicy zaprezentowali na forum nabyte umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy otrzymali dyplomy potwierdzające udział w tym przedsięwzięciu.

 

Warsztaty prowadziły nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zamęcinie: Iwona Marciniak (instruktor) i Elżbieta Andruszewska (instruktor - wolontariusz), które mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dzieci i dorosłych oraz w pracy na rzecz integracji społeczności lokalnej. Udział w warsztatach został udokumentowany w postaci list obecności uczestników i dokumentacji fotograficznej, zamieszczonej także w galerii zdjęć na stronie internetowej szkoły.

 

Pani Marlena Waszkiel była dobrym duchem tego przedsięwzięcia, a także była odpowiedzialna za kontakt z partnerem.

Z rozmów w kuluarach wiemy, że umiejętności nabywane podczas szkolenia były przenoszone na grunt rodzinny i ćwiczone na dziadkach, mężach oraz innych członkach rodziny. Warto więc uczyć się tej sztuki, bo

"Ratując innych, ratujemy siebie".

Iwona Marciniak i Elżbieta Andruszewska