Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

"Żyj z przyrodą w zgodzie..."

"Żyj z przyrodą w zgodzie" to przewodnie hasło, które towarzyszy organizowanemu w naszej szkole Gminnemu Konkursowi Wiedzy o Środowisku Naturalnym i Ekologii. W tym roku - 25 kwietnia odbyła się jubileuszowa - dziesiąta edycja tego konkursu.

W konkursie wzięły udział 3-osobowe reprezentacje klas trzecich z sześciu szkół z gminy Choszczno: SP Nr 1 w Choszcznie, SP Nr 3 w Choszcznie, SP Korytowo, SP Sławęcin, SP Suliszewo i SP Zamęcin. Zespoły wspierały swą obecnością nauczycielki, które przygotowywały uczniów do konkursu.

Przed rozpoczęciem konkursowych zmagań  głos zabrała dyrektor szkoły p. Danuta Stróżyńska -Gryćko, która wyraziła radość z możliwości goszczeniu w progach naszej szkoły specjalistów w dziedzinie wiedzy ekologicznej - laureatów eliminacji szkolnych, a także serdecznie powitała przybyłych gości: p. Elżbietę Szyszkę i p. Małgorzatę Drabczyk - przedstawicielki Wydziału ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska Gminy Choszczno oraz p. Dagmarę Haręźlak przedstawicielkę Nadleśnictwa Choszczno. Pani dyrektor podziękowała organizatorkom- p. Iwonie Marciniak i  Elżbiecie Andruszewskiej za zaangażowanie i pasję, z jaką od dziesięciu lat organizują konkurs.

Prowadząca konkurs - p. Iwona Marciniak - zapoznała wszystkich z przebiegiem konkursu, sposobem punktacji oraz przedstawiła jury, w skład którego tradycyjnie weszły panie: Dagmara Haręźlak i Małgorzata Drabczyk. I się zaczęło .......

Na początku było łatwo: filmy z krajobrazami, krzyżówka. Jednak każde kolejne zadanie było trudniejsze i przynosiło zmianę na tablicy punktacji. Szkoły zamieniały się lokatami i w zasadzie do ostatniej chwili nie było widomo, kto zajmie miejsca na podium. Rozstrzygającym okazało się zadanie polegające na uzupełnieniu karty pracy na podstawie obejrzanej prognozy pogody. Komisja przez cały czas wytrwale pracowała, ale dzięki wieloletniemu doświadczeniu sprawdzanie wykonanych zadań szło sprawnie.

Wreszcie nadszedł moment ogłoszenia ostatecznych wyników. O wysokim i wyrównanym poziomie świadczy fakt, że różnice były zaledwie jednopunktowe.

Laureatami X Gminnego Konkursu Wiedzy o Środowisku Naturalnym i Ekologii zostali:

Szkoła Podstawowa Nr w Choszcznie - I miejsce
Szkoła Podstawowa w Sławęcinie - II miejsce
Szkoła Podstawowa w Korytowie - III miejsce

Jak każdego roku nieodzowna dla prestiżu konkursu była pomoc sponsorów, którzy zadbali, by wszyscy uczestnicy zostali obdarowani przepięknymi nagrodami. Podziękowania należą się p. Robertowi Adamczykowi Burmistrzowi Choszczna i p. Jerzemu Dacie Nadleśniczemu Choszczna.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy przyjaciołom za pomoc oraz życzliwość!

Elżbieta Andruszewska