Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

Ślubuję uroczyście!

     7 listopada odbyło się w naszej szkole pasowanie pierwszoklasistów połączone ze Świętem Odzyskania Niepodległości.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego  głos zabrała pani dyrektor Danuta Stróżyńska-Gryćko, która powitała przybyłych na uroczystość gości - przewodniczącą Rady Rodziców panią Beatę Winnicką i przewodniczącą Zespołu Inicjatyw Rodzicielskich panią Annę Kaczorowską, a także licznie zgromadzonych rodziców oraz całą społeczność szkolną.

Następnie uczennice klasy VI: Justyna Gwoździk i Edyta Tyrcha przedstawiły rys historyczny Narodowego Święta Niepodległości w oparciu o prezentację multimedialną przygotowaną przez uczennicę kl. VI Klaudię Worach. Po prezentacji każda klasa otrzymała zadanie dotyczące naszej tożsamości narodowej i historii. Prace zespołowe z udziałem wychowawców przebiegały z dużym zaangażowaniem uczniów.  Efekty prac nadzorowała  pani Joanna Szczupakiewicz, która wraz ze swymi wychowankami – klasą IV przygotowała tę część apelu.

      Wreszcie przyszedł czas na najważniejszy moment uroczystości. Pierwszoklasiści prezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i instrumentalne. Po występach pierwszaków nastąpiło pasowanie , którego dokonała pani dyrektor Danuta Stróżyńska- Gryćko.

To doniosłe wydarzenie na długo zapadnie w pamięci uczniów pierwszej klasy, ponieważ zostali oni hojnie obdarowani prezentami od Rady Rodziców, Zespołu Inicjatyw Rodzicielskich, Samorządu Uczniowskiego i rodziców.

Po uroczystości odbyło się spotkanie integracyjne w klasie I połączone z akcją „ Śniadanie daje moc”, którą przygotowali rodzice pierwszaków.

 Iwona Marciniak- wychowawca klasy I