Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

TRZECIA  LOKATA  W  POWIATOWYM  KONKURSIE  PRZYRODNICZYM

Już od niepamiętnych lat uczniowie naszej szkoły biorą corocznie udział w  Powiatowym konkursie przyrodniczym z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Choszcznie, którego organizatorem jest Liga Ochrony Przyrody. Tematyka konkursu dotyczy wiedzy z zakresu ochrony przyrody.

W tym roku naszą szkołę reprezentowała 3-osobowa drużyna w składzie: Małgorzata Hładoniuk, Miłosz Dobrodziej i Konrad Miszkiewicz. Drużyna odpowiadała pisemnie na zestaw 20 pytań testowych w czasie 40 minut.

W ostatecznej klasyfikacji uczniowie Szkoły Podstawowej w Zamęcinie zajęli III miejsce. Gratulujemy całej drużynie i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły na szczeblu powiatowym.

Opracowała:
Danuta Stróżyńska-Gryćko
Nauczyciel przyrody