Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

"Zakończenie roku szkolnego
w Szkole Podstawowej w Zamęcinie."
 

         Rok szkolny 2013/2014 zakończony! Uroczystość uświetnił szanowny gość: Burmistrz Choszczna pan Robert Adamczyk, który wręczył nagrodę książkową najlepszemu uczniowi- Konradowi Miszkiewiczowi z klasy VI- za średnią ocen 5,8 i wzorowe zachowanie. Zaszczycili nas także: kierowniczka MOPS-u, pani Lewandowska, przedstawiciel gminy Choszczno, pani M. Waszkiel i przedstawicielki Zespołu Inicjatyw Rodzicielskich. Wszystkie te osoby zasponsorowały wyjazd uczniów naszej szkoły na wycieczkę do Nowin Wielkich. Pani dyrektor szkoły, Danuta Stróżyńska-Gryćko wyraziła głęboką wdzięczność za pomoc finansową i wsparcie darczyńców, bez których wyjazd nie byłby możliwy.

         Także władze samorządowe w osobach: radny pan Jerzy Miładowski i sołtys wsi Zamęcin przybyli na naszą uroczystość z nagrodami książkowymi dla uczniów, którzy godnie reprezentowali szkołę na wielu konkursach przedmiotowych oraz artystycznych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Są to:

Konrad Miszkiewicz z klasy VI
Nikola Kurzyńska z klasy VI
Edyta Tyrcha z klasy V
Justyna Gwoździk z klasy V
Wiktoria Chaj z klasy III

         Nagrodę Dyrektora Szkoły, Wychowawcy klasy VI otrzymał wszechstronnie utalentowany i niezwykle pracowity uczeń o wysokiej kulturze osobistej - Konrad Miszkiewicz z klasy VI.
          Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe otrzymali następujący uczniowie klas IV-VI:

Alicja Dobczyńska z klasy IV
Alicja Pilikowska z klasy IV
Justyna Gwoździk z klasy V (stypendium naukowe)
Miłosz Dobrodziej z klasy VI
Małgorzata Hładoniuk z klasy VI
Nikola Kurzyńska z klasy VI
Konrad Miszkiewicz z klasy VI (stypendium naukowe).

         Były także nagrody za pracę w bibliotece, na rzecz klasy i szkoły, w czasie dowozów do szkoły.

         Pożegnaliśmy także dwie nauczycielki, które przeszły na emeryturę - panią Mirosławę Płotek i panią Elżbietę Popielarczyk.

         Wzruszające chwile uświetniły występy uczniów klasy VI, chóru szkolnego i uczniów klasy III.

         Musimy się także pochwalić dwoma tytułami, które zdobyliśmy w tym roku szkolnym. Są to: "Szkoła w Ruchu" i Szkoła Odkrywców Talentów"!

         Do zobaczenia za dwa miesiące!

Joanna Szczupakiewicz - wychowawca klasy VI