Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

SUKCES RADY RODZICÓW
w MINISTERIALNYM KONKURSIE „Mam 6 lat”
 

            Dzień 11 marca 2013 roku zapisał się w kartach historii Szkoły Podstawowej w Zamęcinie jako dzień triumfu Rady Rodziców. Delegacja rodziców i nauczycieli z naszej szkoły otrzymała zaproszenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty p. Marii Boreckiej na Wojewódzką Galę podsumowującą II edycję konkursu pt. „Mam 6 lat”, który przebiegał pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Przed galą szkolna delegacja wzięła udział w spotkaniu z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej p. Przemysławem Krzyżanowskim na temat obniżenia wieku szkolnego. Zaraz po tym spotkaniu w Pałacu Młodzieży w Szczecinie odbyła się ceremonia ogłoszenia wyników przez Kapitułę Konkursu i wręczenia nagród laureatom konkursu „Mam 6 lat”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę w szkole jako dzieci 6-letnie oraz do rad rodziców w przedszkolach i szkołach podstawowych. Nasza Rada Rodziców skorzystała z tej ostatniej kategorii i przygotowała prezentację multimedialną. Miło było usłyszeć podczas gali, że Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Zamęcinie przyznano II nagrodę, którą Panie odebrały z rąk pana wiceministra oświaty. Wraz z licznymi prezentami i dyplomem szkoła otrzymała tytuł „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”. Pod koniec uroczystości było wspólne zdjęcie z p. wiceministrem Przemysławem Krzyżanowskim na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia.

Słowa uznania należą się całej Radzie Rodziców za sławienie dobrego imienia Szkoły Podstawowej w Zamęcinie. Serdecznie dziękuję szkolnej delegacji za godne reprezentowanie szkoły podczas Wojewódzkiej Gali w Szczecinie. Serdecznie dziękuję Paniom:
Agnieszce Korzeniewskiej,
Annie Kaczorowskiej,
Marcie Kmieć,
Sylwii Resiak,
Dorocie Kowalczyk,
Elżbiecie Andruszewskiej,
Danucie Bartos.

PRACA KONKURSOWA      ARTYKUŁ NA STRONIE MEN      i       KURATORIUM OSWIATY W SZCZECINIE

Relacje z Wojewódzkiej Gali spisała
(i z dumą w niej uczestniczyła)
Danuta Strózyńska-Gryćko
Dyrektor Szkoły