Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

Próbna ewakuacja

W dniu 9 października 2013 roku w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną w Choszcznie odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja.

Ćwiczenia poprzedzone były wcześniejszym szkoleniem, które obejmowało przypomnienie ogólnych zasad poruszania się w czasie alarmu oraz wskazaniem dróg ewakuacji. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia.

We środę o godzinie 10.00 na dźwięk pięciu dzwonków ogłaszających alarm, ewakuowano wszystkich uczniów szkoły, nauczycieli i pracowników obsługi. Nauczyciele sprawujący nadzór pedagogiczny wyprowadzili i ustawili uczniów na tarasie szkolnym. Po sprawdzeniu obecności- stan uczniów zgadzał się z zapisem w dziennikach lekcyjnych - akcję podsumował mł. asp. Stanisław Rydz- stwierdzając, że ewakuacja przebiegła szybko i sprawnie.

Uczniowie i pracownicy naszej szkoły – Szkoły Promującej Zdrowie- doskonale rozumieją zasadność przeprowadzania takich ćwiczeń, co pokazali stosując się ściśle do procedur ewakuacji wcześniej poznanych.

                                                                         Społeczny Inspektor Pracy
Iwona Marciniak