Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

ZŁOTE MINUTY

Dnia 11.10.2013 r. o godz. 1055  w Szkole Podstawowej w Zamęcinie w klasie IV odbyło się spotkanie z ratownikami medycznymi ze Stargardu Szczecińskiego.

         Na spotkaniu ratownicy udzielali instruktażu, oraz zademonstrowali tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

            Ratownicy tłumaczyli uczniom klasy IV jak należy zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Uświadomili uczniom iż tzw. „złote minuty” ratują życie poszkodowanego. Przypomnieli uczniom ważne telefony alarmowe .

         Ratownicy demonstrowali zasady postępowania na miejscu wypadku drogowego, opisując jakie czynności i w jakiej kolejności należy podejmować  ratując rannych. Pokazano uczniom jak ułożyć rannego w pozycji bocznej ustalonej, jako pozycji bezpiecznej dla osoby poszkodowanej.

Dużym zainteresowaniem  uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Pan Marcin i Pan Mirek wyjaśnili, dlaczego te czynności są tak ważne w pierwszych minutach. Opowiedzieli uczniom, jak stwierdzić, czy osoba poszkodowana straciła przytomność.

          Po omówieniu zasad uczniowie bardzo chętnie aktywnie brali udział wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratowników medycznych.

Paulina Aloksa