Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
DLA PANI
  ELŻBIETY ANDRUSZEWSKIEJ

W dniu 14 października 2013 r. w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej w Szczecinie odbyła się uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Podczas tej gali nauczyciele i pracownicy oświaty z województwa zachodniopomorskiego, zasłużeni w pracy na rzecz dzieci i młodzieży odebrali odznaczenia resortowe i państwowe. W tym znakomitym gronie znalazła się nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Zamęcinie pani Elżbieta Andruszewska. Wyróżniona nauczycielka otrzymała odznaczenie resortowe: Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Pani Elżbieta Andruszewska jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego z 24 letnim stażem pracy. W szkole pełni kilka funkcji:

·         lider zespołu ds. ewaluacji,

·         lider zespołu ds. promocji szkoły,

·         lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,

·         zarządca szkolnej strony internetowej,

·         redaktor ,,Informatora szkolnego”,

·         koordynator Zespołu Inicjatyw Rodzicielskich.

Upowszechnia kulturę wśród dzieci organizując różne konkursy, zarówno na terenie szkoły : ,,Turniej wiedzy o bezpieczeństwie i ruchu drogowym”, jak i o zasięgu lokalnym: ,,Gminny konkurs wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii”. Pracę traktuje z wielką pasją.

Pani Elżbieta Andruszewska jest bardzo cenionym nauczycielem, przejawiającym wszelkie cechy powołania zawodowego. Jej zasługi dla oświaty docenił także pan Burmistrz Robert Adamczyk , który 14 października 2013 roku podczas uroczystości w Choszczeńskim Domu Kultury wręczył Nagrodę Burmistrza.

Gratulujemy podwójnie i życzymy pani Elżbiecie Andruszewskiej zdrowia i nieustającej energii na następne lata pracy.

Opracowała:
Danuta Stróżyńska-Gryćko
Dyrektor szkoły