Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

WYCIECZKA
DO DRAWIEŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Dnia 4 października 2013 roku uczniowie z klas V i VI Szkoły Podstawowej w Zamęcinie udali się na wycieczkę do Drawieńskiego Parku Narodowego. Celem wycieczki było poznanie walorów przyrodniczych tego urokliwego Parku, a ponieważ jest on obszerny( ponad 11 000 ha),to udaliśmy się szlakiem ścieżki dydaktycznej ,,Barnimie”. Po ścieżce oprowadzała nas pani przewodnik, która na początku poinformowała wszystkich jak należy zachowywać się na terenie Parku. Wycieczkę zaczęliśmy od uroczyska Dębina, a potem szliśmy wzdłuż Drawy. Podziwialiśmy stare, pomnikowe dęby. Przyglądaliśmy się kokoryczce, która ma czarne, trujące owoce, przypominające jagody. Pani przewodnik opowiadała o chronionym gatunku kaczki – gągoł, która gnieździ się w dziuplach ptaków. Wiele dowiedzieliśmy się o działalności lodowca na tym terenie, a nawet widzieliśmy  ogromny głaz, który jest pomnikiem przyrody; jego obwód wynosi 10 m, wysokość 2 m.Pani przewodnik wyjaśniła także jakie jest znaczenie martwych drzew w korycie rzeki.Drzewa te, łamiąc nurt rzeki, sprawiają że koryto różnicuje się pod względem szybkości nurtu i głębokości. Zanurzone w wodzie pnie i konary są zatem schronieniem dla ryb i miejscem tarła.

            Drawa urzekła nas wartkim nurtem oraz swoją przejrzystością. Dowiedzieliśmy się, że Drawa jest jedną z najbardziej czystych rzek w Polsce i posiada cechy  rzeki górskiej. W jej otoczeniu znajduje schronienie wiele ptaków: bocian czarny, tracz nurogęś, kania czarna, kania ruda, bielik, orlik krzykliwy, rybołów, jarząbek, puchacz, włochatka, kormoran, gągoł, trzmielojad, krogulec, kobuz, derkacz, żuraw, kszyk, samotnik, siniak, zimorodek, krętogłów, dzięcioł zielony, dzięcioł średni, pliszka górska, strumieniówka, zniczek, srokosz, krzyżodziób.

Przyglądając się Drawie uparcie szukaliśmy wydry, która jest symbolem herbu Drawieńskiego Parku Narodowego, ale jest to zwierzątko zbyt sprytne, aby pokazywać się człowiekowi.

Na koniec odbyło się ognisko z kiełbaskami i akcja poszukiwania skamieniałości w zaaranżowanym żwirowisku. Szczęściarze znaleźli po kilka amonitów, które mogli zabrać ze sobą jako pamiątkę z wycieczki.

Podziękowania należą się opiekunom: Elżbiecie Popielarczyk i Iwonie Łykus, sponsorowi kiełbasek- firmie ,,Ozimek” oraz oczywiście uczniom za wzorowe zachowanie podczas wycieczki.

Opracowała: Danuta Stróżyńska-Gryćko
Kierownik wycieczki