Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

          

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

        W  kwietniu 2013r dzieci z oddziału przedszkolnego przystąpiły już po raz kolejny do realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym pt.„Czyste powietrze wokół nas”. Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. W ramach tego programu odbyły się następujące sytuacje edukacyjne:

· Spacer   ukierunkowujący uwagę dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację najbliższego środowiska.

·  Wspólne malowanie maskotki programu -„Dinusia”.

· wycieczka do biblioteki szkolnej-oglądanie i  czytanie książek o tematyce związanej z programem oraz wyszukiwanie ilustracji na temat źródeł dymu.

· wykonanie rysunków na temat „Źródeł  dymu” oraz znaczków , które symbolizowały to, że dzieci nie lubią dymu papierosowego i  wiedzą że jest on bardzo szkodliwy.

  Wspólnie z Dinusiem dzieci uczyły się piosenki, słuchały opowiadań, tworzyły do nich ilustracje pantomimiczne. Program cieszył się dużym zainteresowaniem. Dzieci 5 i 6-letnie chętnie uczestniczyły  w zajęciach, łatwo przyswajały informacje na temat problemu dymu tytoniowego oraz jak unikać sytuacji, w których dzieci przebywają w pomieszczeniach zadymionych.

Danuta Bartos