Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne           Galeria fotografii

 

 

BĄDŹ BEZPIECZNY!

  Bezpieczeństwo każdego człowieka zależy przede wszystkim od niego samego. Nasi uczniowie od najmłodszych lat uczą się, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Wiedzę tę nabywają podczas zajęć programowych, na spotkaniach z przedstawicielami policji, przy próbnych alarmach z udziałem straży pożarnej, a także w ramach realizowanego programu edukacyjnego WOŚP "Ratujemy i uczymy ratować". Swoje wiadomości i umiejętności najmłodsi uczniowie naszej szkoły mogą prezentować podczas organizowanego od jedenastu lat TURNIEJY WIEDZY o BEZPIECZEŃSTWIE i RUCHU DROGOWYM dla klas 0 - III.

Organizację turnieju każdego roku wspierają reprezentanci służb ratowniczych naszej gminy. W tym roku  w jury turnieju zasiedli:  Radosław Rożek - licencjonowany ratownik medyczny, kpt. Krystian Kowal - strażak i st. sierż. Bartłomiej Jarmaszewicz - policjant. 

Pani dyrektor Danuta Stróżyńska-Gryćko witając gości przypomniała wszystkim, że sprawy bezpieczeństwa zajmują w naszej szkole istotne miejsce, gdyż jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie. Podziękowała także wychowawczyniom za uświadamianie uczniów i wyrabianie właściwych bezpiecznych postaw oraz organizatorkom - p. Iwonie Marciniak i  Elżbiecie Andruszewskiej za niesłabnące zaangażowanie w organizację turnieju.

Po zapoznaniu uczestników i publiczności z celami konkursu przystąpiono do turniejowych zmagań. Zespoły prezentowały swoją wiedzę w zakresie: przepisów ruchu drogowego, zachowania w sytuacjach zagrożenia, wzywania służb ratunkowych oraz ich zadań, a także udzielania pierwszej pomocy.

Choć zadania, z którymi musieli zmierzyć się zawodnicy były bardzo trudne, poziom ich odpowiedzi był imponujący. Pod ogromnym wrażeniem byli również członkowie jury. Nie  mieli oni wątpliwości i za każdym razem przyznawali maksymalną ilość punktów. Finał konkurs nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Wszystkie drużyny zdobyły tyle samo punktów, a więc przyznano cztery pierwsze miejsca.

Przez cały czas turniejowych potyczek publiczność gorąco dopingowała swoich reprezentantów, a przy okazji utrwalała własne wiadomości.

Na zakończenie turnieju pani dyrektor wręczyła drużynom dyplomy i nagrody, a przyjaciołom z policji, straży i ratownikowi symboliczne podziękowania.

Mimo, iż turniej przekonał wszystkich, że uczniowie znają zasady bezpieczeństwa, nie zrezygnujemy z dalszego doskonalenia tych umiejętności, bo zdrowie i życie mamy tylko jedno.

                                                                                                                   Elżbieta Andruszewska