Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne

 

„Życzenia dla biblioteki”

 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkole odbył się konkurs biblioteczny dla klas O-VI.

Uczniowie mieli do wyboru cztery kategorie konkursowe, w których mogli się wykazać swoimi zdolnościami literackimi i plastycznymi.

Oto tematy konkursowe:

1. Ułóż rymowankę reklamującą bibliotekę lub czytanie.
2. Ułóż wiersz na temat biblioteki szkolnej.
3. Wykonaj ciekawą zakładkę do książki.
4. Wykonaj laurkę z życzeniami dla biblioteki.

W konkursie wzięło udział 32 uczniów. Z prac konkursowych powstała wystawa na holu szkolnym, a laureaci otrzymali nagrody książkowe.

Oto zwycięzcy w kategorii literackiej:

I miejsce- Małgorzata Hładoniuk kl. V

II miejsce- Justyna Gwoździk kl. IV

III miejsce- Konrad Miszkiewicz kl. V

W kategorii plastycznej laureatką została :  Wiktoria Chaj kl. II

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Iwona Marciniak - bibliotekarz szkolny