Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne

 

 

PRÓBNA EWAKUACJA

W dniu 16 października 2012 roku w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną w Choszcznie odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja. Ćwiczenia poprzedzone były wcześniejszym szkoleniem, które obejmowało przypomnienie ogólnych zasad poruszania się w czasie alarmu oraz wskazaniem dróg ewakuacji. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia.

We wtorek na dźwięk pięciu dzwonków ogłaszających alarm, ewakuowano wszystkich uczniów szkoły, nauczycieli i pracowników obsługi. Nauczyciele sprawujący nadzór pedagogiczny wyprowadzili i ustawili uczniów na tarasie szkolnym. Po sprawdzeniu obecności- stan uczniów zgadzał się z zapisem w dziennikach lekcyjnych. Ewakuacja przebiegła szybko i sprawnie.

Uczniowie naszej szkoły – Szkoły Promującej Zdrowie- doskonale rozumieją zasadność przeprowadzania takich ćwiczeń, co pokazali stosując się ściśle do zasad ewakuacji wcześniej poznanych.

                                                            Społeczny Inspektor Pracy Iwona Marciniak