Strona główna            Organizacja pracy          Dokumenty szkoły           Imprezy szkolne

 

 

 Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Dnia 28 września 2012 r. już po raz dziesiąty odbył się w naszej szkole TURNIEJ WIEDZY o BEZPIECZEŃSTWIE IRUCHU DROGOWYM.

W organizacji Turnieju wspierają nas reprezentanci służb ratowniczych naszej gminy: z Policji asp. Monika Garbiak, ze Straży Pożarnej st. kpt. Marcin Mulawka oraz ratownik medyczny Radosław Rożek. Pani dyrektor Danuta Stróżyńska-Gryćko witając gości zaznaczyła, że sprawy bezpieczeństwa w naszej Szkole Promującej Zdrowie odgrywają znaczącą rolę, dlatego też podejmujemy różne działania, aby utrwalać dobre nawyki, a także ćwiczyć bezpieczne zachowania w trudnych sytuacjach. 

W turnieju wzięły udział 3-osobowe zespoły uczniów klas O-III. Dzieci odpowiadały na pytania związane z bezpieczeństwem na drogach, podczas zabaw w domu i na dworze, a także wykonywały ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaproszeni goście, jako członkowie jury z pełnym uznaniem dla wiedzy i umiejętności naszych uczniów przyznawali punkty poszczególnym zespołom. Wyniki zmagań konkursowych nie były dla nas zaskoczeniem – wszystkie drużyny zdobyły maksymalną ilość punktów. Wszyscy okazali się zwycięzcami.

Publiczność również uczestniczyła aktywnie- śpiewając piosenkę o ruchu drogowym, recytując wierszyk –przepis –jak przechodzić na drugą stronę ulicy, a także odpowiadając spontanicznie na dodatkowe pytania jury i prowadzącej. Organizatorkami i prowadzącymi Turniej były panie Elżbieta Andruszewska oraz Iwona Marciniak.

Ten turniej to nauka przez zabawę, gdzie wszyscy odnoszą sukces –a taka forma edukacji sprawia nam wielką satysfakcję.

                                                                                                                     Iwona Marciniak